Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR každý rok podporuje euroregionálne aktivity finančným príspevkom. Aj v roku 2011 bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty, ktoré sú zamerané na euroregionálne aktivity.

Pokračujte v čítaní